Bioenergoterapeuta • Uzdrowiciel • Profesor

[:pl]Założyciel, rektor[:en]The rector and the founder of Academy of Regenerative Medicine[:ru]Основатель, ректор[:]

[:pl]Założenie Europejskiej Akademii Medycyny Ludowej (obecnie: Akademia Medycyny Regeneracyjnej)

Akademia Medycyny Regeneracyjnej jest placówką szkoleniową, naukowo-badawczą, profilaktyczno-leczniczą, uzdrawiającą, regeneracyjną i gerontologiczną (odmładzającą), powstałą w 2010 roku w Świebodzicach. W krótkim czasie Akademia Medycyny Regeneracyjnej zyskała światową sławę i stała się jednym z wiodących centrów Europy, gdzie pacjenci już z 30 krajów Świata (Europa, WNP, kontynent azjatycki, Afryka, a także USA, Kanada, Australia i Izrael) skutecznie ukończyli terapię regeneracyjną. Akademia Medycyny Regeneracyjnej jest nie tylko liderem z zakresu profilaktyki i leczenia ciężkich, przewlekłych, nieuleczalnych i genetycznych chorób, ale również jedynym miejscem na świecie, gdzie w praktyce została wprowadzona kompleksowa metoda regeneracji całego organizmu za pomocą prostych i nieszkodliwych metod naturalnych. Jest to również miejsce, gdzie również opracowano, zatwierdzono i zastosowano w praktyce nowy przyszłościowy kierunek medycyny komplementarnej i regeneracyjnej.[:en]The rector and the founder of Academy of Regenerative Medicine

The Academy of Regenerative Medicine was founded in Swiebodzice, Poland in 2010. The specialists of the center work on the basis of the author’s method of Aliaksandr Haretski «The method of human organ regeneration, biological body rejuvenation, integrated healing of chronic “incurable” diseases and aging with the help of regenerative medicine techniques. The use of this multi-purpose regeneration method allows us to have an integrated impact on the whole body at once rather than on its separate damaged parts, cleanse the body of harmful toxins, eliminate the main causes of diseases and boost the immune system. And it also allows us to launch the mechanisms of body regeneration and self-healing in patients with various diseases, including many chronic incurable and even genetic diseases. Our regeneration method is the only effective one for treatment of many incurable diseases.[:ru]Создание Европейской академии народной медицины (в настоящее время: Академия регенеративной медицины)

Академия регенеративной медицины - это учебное, научно-исследовательское, профилактическое и лечебное, лечебное, восстановительное и геронтологическое (омолаживающее) учреждение, созданное в 2010 году в Свенбодзице. За короткое время Академия регенеративной медицины стала всемирно известной и стала одним из ведущих центров в Европе, где пациенты из 30 стран мира (Европа, СНГ, Азиатский континент, Африка, а также США, Канада, Австралия и Израиль) успешно завершили свою регенеративную терапию. Академия регенеративной медицины является не только лидером в области профилактики и лечения тяжелых, хронических, неизлечимых и генетических заболеваний, но и единственным местом в мире, где на практике внедряется комплексный метод регенерации всего организма с использованием простых и безвредных природных методов. Это также место, где также была разработана, утверждена и применяется на практике новая перспективная и восстановительная медицина будущего.[:]

Comments are closed.

ru_RU