Bioenergoterapeuta • Uzdrowiciel • Profesor

[:pl]Mistrz Bioenergoterapii[:en]Master of Bioenergy Therapy[:ru]Магистр биоэнерготерапии[:]

[:pl]Egzamin mistrzowski zdany przed Komisją Egzaminacyjną Izby Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach

 
"Bioenergoterapeuta przekazuje energię życiową swoim pacjentom. Osoba z silnym biopolem, jak zasilacz, ładuje osłabione biopole pacjenta. Biopole pacjenta uruchamia funkcje "skanowania ciała" i przekazuje te informacje do mózgu a następnie do wszystkich komórek. Uzdrowiciel dostając się do biopola pacjenta przekazuje informacje o swoim stanie zdrowia choremu. Biopole pacjenta odczytuje te dane, analizuje różnice, a następnie znajduje swoje wady, na które wcześniej organizm chorego nie zwracał uwagi. Bioeneroterapeuta, kładąc swoje ręce na ciało pacjenta, jak również poprzez ukierunkowanie swoich myśli na leczenie, rozpoczyna program uzdrawiania. Mówiąc prostym językiem, pacjent otrzymuje nowe oprogramowanie. W ten sposób uruchamia się mechanizm uzdrawiania i odmładzania."
Aliaksandr Haretski
[:en]Master of Bioenergy Therapy by Komisja Egzaminacyjna Izby Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach

 
"Bioenergotherapist is a person who transmits life energy to their patients. A person with a strong biofield, like a power supply, loads a weakened patient biofield. The patient’s biofield activates the body scan functions and transmits this information to the brain and then to all cells. By getting into patient’s biofield, the healer provides information about his health to the patient. Patient’s biofield reads these data, analyzes differences, and then finds their defects, which previously did not pay attention to the patient’s body. Bioenergotherapist by putting his hands on the body of a sick person, as well as by focusing his thoughts on treatment, starts the healing process. Speaking simply, the patient receives new software. In this way, the healing and rejuvenating mechanism is activated."
Aliaksandr Haretski
[:ru]Магистр биоэнерготерапии

 
"Биоэнергетик передает свою энергию жизни своим пациентам. Человек с сильной биополией, подобно источнику питания, загружает ослабленное биополе пациента. Биополе пациента активирует функции «сканирования тела» и передает эту информацию в мозг, а затем во все клетки. Вводя биополе пациента, целитель предоставляет пациенту информацию о своем здоровье. Биополе пациента считывает данные, анализирует различия, а затем обнаруживает его дефекты, на которые пациент не обратил внимания прежде. Биоэнергетический терапевт, положив руки на тело пациента, а также направив свои мысли на лечение, начинает программу исцеления. Говоря простым языком, пациент получает новое программное обеспечение. Таким образом активируется механизм заживления и омоложения."
ГОРЕЦКИЙ АЛЕКСАНДР
[:]

Comments are closed.

ru_RU